Εταιρια

Υπηρετούμε την εξέλιξη

Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η ρεαλιστική και ορθολογική διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος.

Η ERGOPRISM είναι από τις λίγες τεχνικές εταιρίες στην Ελλάδα που διαχειρίζεται και κατασκευάζει κτιριακά έργα σύμφωνα με τα πρότυπα της μεθόδου ΒΙΜ.

Απευθυνόμενη σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών όπως, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικές εταιρείες και άλλοι, σκοπό έχει να αλλάξει την έως σήμερα διαχείριση των έργων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και αντιλήψεις.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει κυρίως κτιριακά έργα για την υλοποίηση, την διαχείριση, την ενεργειακή αναβάθμιση, την λειτουργία και την συντήρησή τους.

Τα συνεργεία που διαθέτουμε είναι επανδρωμένα με έμπειρους επαγγελματίες που έχουν την γνώση και την κατάρτιση να ακολουθήσουν τις υψηλές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις αυστηρές προδιαγραφές της εργασίας που τους αναθέτουμε.

Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η ρεαλιστική και ορθολογική διαχείριση των έργων με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος.