Για Επαγγελματιες

Αρχιτέκτονες, Πολ. Μηχανικούς, Τεχνικές εταιρείες, κ.α

Σας βοηθάμε να βελτιστοποιήσετε τις μελέτες σας και να τις αναδείξετε

Οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικές εταιρείες και άλλοι, μπορούν να αναθέσουν στην ERGOPRISM ένα νέο έργο ή την αποπεράτωση ενός έργου υπό κατασκευή.

Είτε είναι χρήστες της μεθόδου ΒΙΜ είτε όχι, θα επωφεληθούν από την συνεργασία μας, απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα αυτής, αφού το ΒΙΜ βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων του έργου, κάνοντας την πολύ πιο αποδοτική. Διαθέτοντας χρόνια εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζουμε στον χώρο εργασίας, μπορούμε να αποπερατώσουμε έργα σε υψηλή ποιοτική στάθμη σε χαμηλό κόστος, ανεξαρτήτου μεγέθους.

Επιπροσθέτως, η προσομοίωση του έργου σε 3D κατασκευαστικό μοντέλο παρέχει στους επαγγελματίες την ευκαιρία να εντοπίσουν και να διαχειριστούν, προτού ακόμα ξεκινήσει το έργο, κατασκευαστικές ατέλειες της μελέτης τους, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που προκύπτουν από την εφαρμογή και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές χωρίς να επηρεάζεται η ροή των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, βελτιστοποιείται η μελέτη κατά την εφαρμογή της και αναδεικνύεται επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ERGOPRISM αναλαμβάνει:

  1. Μοντελοποίηση μελέτης έργου σε 3D κατασκευαστικό μοντέλο ΒΙΜ και προϋπολογισμό για προσφορά ανάληψης έργου.

  2. Αναλαμβάνουμε την διοίκηση και διαχείριση του έργου στα πρότυπα ΒΙΜ προσφέροντας στην υπόλοιπη ομάδα εργασίας τα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Εκπονούμε τον προϋπολογισμό και την γενική διαχείριση του εργοταξίου ώστε να πετύχουμε υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος.

  3. Τεχνική Μελέτη σημαίνει ότι μελετάμε πάνω στο μοντέλο ΒΙΜ του έργου όλες τις τεχνικές παραμέτρους καταρτώντας το σχέδιο υλοποίησης ώστε να προκύψουν οι τυχόν αδυναμίες της μελέτης, ευάλωτα σημεία της κατασκευής, περιθώρια βελτίωσης και απρόβλεπτα εμπόδια. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, παρέχουμε την δυνατότητα στον μελετητή να βελτιστοποιήσει την μελέτη του και να πάρουμε αποφάσεις από κοινού, για μεγάλο εύρος θαμάτων της κατασκευής. Με την Τεχνική Μελέτη έχουμε πλέον πλήρη και σαφή εικόνα για το τι θα κατασκευαστεί, πως θα κατασκευαστεί, πριν κατασκευαστεί.

  4. Έχοντας μοντελοποιήσει το έργο έχουμε την δυνατότητα εκπόνησης ενός πολύ ρεαλιστικού προϋπολογισμού ο οποίος είναι δυναμικός. Με οποιαδήποτε σχεδιαστική, ποσοτική ή ποιοτική αλλαγή γίνεται από τον μελετητή ο προϋπολογισμός ενημερώνεται αυτόματα και αναπροσαρμόζεται.

  5. Με την 3D αρχιτεκτονική σχεδίαση & το Option Design σε μοντέλο ΒΙΜ προσφέρουμε ένα 3D κατασκευαστικό μοντέλο εμφανίζοντας όλα τα υλικά ακριβώς όπως εφαρμόζονται και με όλες τους τις ιδιότητές. Από το μοντέλο αυτό παράγονται πολύ εύκολα οποιαδήποτε 2D σχέδια τα οποία είναι όλα συνδεδεμένα δυναμικά με το 3D μοντέλο. Όλα τα σχέδια ΒΙΜ παραδίδονται στους συνεργαζόμενους μηχανικούς σε αρχεία BIM και DWG. Με το Option design δίνουμε την δυνατότητα στον μελετητή να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες σχεδιαστικές και οικονομικές λύσεις για κάποια σημεία του έργου χωρίς χρονική καθυστέρηση για την εκπόνηση νέων σχεδίων.

  6. Στην 3D μηχανολογική σχεδίαση, εκπονούμε σχέδια υδραυλικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου απεικονίζονται οι σωληνώσεις και τα μηχανήματα όπως είναι σε υφιστάμενες δομές ή πως θα είναι όταν εγκατασταθούν στο κτίριο. Έτσι, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε αν τα περάσματα του δικτύου σωληνώσεων διαπερνούν δομικά στοιχεία, βλέπουμε αλλαγές που πρέπει να γίνουν είτε στον αρχιτεκτονικό είτε στον μηχανολογικό σχεδιασμό και παίρνουμε πιο λεπτομερείς αποφάσεις για τις εγκαταστάσεις επιλύοντας άμεσα πιθανά προβλήματα. Από αυτήν την σχεδίαση παράγονται σχέδια υδραυλικών, ψύξης-θέρμανσης και ηλεκτρολογικών. Τα σχέδια αυτά παραδίδονται στον πελάτη ως εγχειρίδιο κατασκευής του κτιρίου.

  7. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και επίβλεψη ενός έργου με μόνιμα συνεργαζόμενα συνεργεία τα οποία έχουν την γνώση, την εμπειρία και την κατάρτιση να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις εργασίας που προσδοκούμε και τους αναθέτουμε. Κατά την διάρκεια του έργου τηρούμε και σεβόμαστε τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το έργο, κρατάμε ψηλά την ποιοτική στάθμη με συνεχείς ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους και διαχειριζόμαστε άριστα το εργοτάξιο για να παραμένουμε συνεπείς στον οικοδομικό και χρονικό προγραμματισμό.