Για Ιδιωτες

Για αυτούς που θέλουν να ξέρουν πως θα κατασκευαστεί το όνειρό τους.

Προσομοιώνοντας το έργο βοηθάμε τον ιδιώτη να δει ακριβώς πως θα κατασκευαστεί το έργο του

Ο ιδιώτης αναθέτοντας στην εταιρεία μας την κατασκευή του κτιρίου του, γνωρίζει ότι θα έχει πλήρη εικόνα για όλες τις φάσεις της καθώς και για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του έργου πριν ακόμα ξεκινήσει.

Η ERGOPRISM χρησιμοποιώντας την μέθοδο ΒΙΜ, σας δίνει την δυνατότητα να δείτε την προσομοίωση της κατασκευής του κτιρίου σας αναλυτικά σε όλα τα στάδια κατασκευής σε 3D κατασκευαστικό μοντέλο.
Έχοντας την εικόνα του τελικού αποτελέσματος πριν ξεκινήσει η κατασκευή, μπορούμε από νωρίς να εντοπίσουμε ευάλωτα σημεία της κατασκευής, προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την κατασκευή, θέματα που χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης όπως επίσης να συζητήσουμε για την επιλογή και εφαρμογή υλικών βάσει του κόστους και της αρχιτεκτονικής αισθητικής.

Η σύγχρονη μεθοδολογία εργασίας που έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε μας επιτρέπει τον ακριβή και εύστοχο προϋπολογισμό ενός έργου.
Με την αποπεράτωση του έργου, συντάσσεται τεχνικό εγχειρίδιο συντήρησης και διαχείρισης του κτιρίου.
Με τα παραπάνω, υπάρχει προστιθέμενη αξία μεταπώλησης του ακινήτου σας αφού η ποιότητα κατασκευής τεκμηριώνεται μέσα από τα σχέδια ΒΙΜ της εταιρείας μας.

Η ERGOPRISM αναλαμβάνει:

  1. Αναλαμβάνουμε την διοίκηση και διαχείριση του έργου στα πρότυπα ΒΙΜ προσφέροντας στην υπόλοιπη ομάδα εργασίας τα πλεονεκτήματά της μεθόδου. Εκπονούμε τον προϋπολογισμό και την γενική διαχείριση του ώστε να πετύχουμε υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος.

  2. Τεχνική Μελέτη σημαίνει ότι μελετάμε πάνω στο μοντέλο ΒΙΜ του έργου όλες τις τεχνικές παραμέτρους καταρτώντας το σχέδιο υλοποίησης ώστε να προκύψουν οι αδυναμίες της μελέτης, ευάλωτα σημεία της κατασκευής, περιθώρια βελτίωσης και απρόβλεπτα εμπόδια. Έτσι, μπορούμε μαζί με τον πελάτη να πάρουμε αποφάσεις για αναγκαίες αλλαγές βλέποντας δυναμικά το νέο κόστος και την νέα εικόνα του έργου. Συνεπώς, γινόμαστε πιο ακριβείς στον προϋπολογισμό του έργου και μειώνουμε το ρίσκο λαθών και αστοχιών. Με την Τεχνική Μελέτη έχουμε πλέον πλήρη εικόνα για το τι θα κατασκευαστεί, πως θα κατασκευαστεί, πριν κατασκευαστεί.

  3. Έχοντας μοντελοποιήσει το έργο έχουμε την δυνατότητα εκπόνησης ενός πολύ ρεαλιστικού προϋπολογισμού ο οποίος είναι δυναμικός. Δηλαδή, με την παραμικρή σχεδιαστική ή ποσοτική αλλαγή, ο προϋπολογισμός ενημερώνεται αυτόματα και αναπροσαρμόζεται.

  4. Με την 3D αρχιτεκτονική σχεδίαση σε μοντέλο ΒΙΜ προσφέρουμε ένα 3D κατασκευαστικό μοντέλο εμφανίζοντας όλα τα υλικά ακριβώς όπως εφαρμόζονται και με όλες τους τις ιδιότητες. Από το μοντέλο αυτό, παράγονται πολύ εύκολα οποιαδήποτε 2D σχέδια, τα οποία είναι όλα συνδεδεμένα δυναμικά με το 3D μοντέλο αλλά και μεταξύ τους. Με την οποιαδήποτε αλλαγή, ενημερώνονται αυτόματα όλα τα σχέδια. Όλα τα σχέδια ΒΙΜ παραδίδονται στους συνεργαζόμενους μηχανικούς σε αρχεία BIM και DWG. Με το Option design μπορούν να υπάρξουν διάφορες σχεδιαστικές λύσεις και σενάρια για κάποιο ή για κάποια σημεία του έργου πάνω στο ίδιο μοντέλο. Εν συνεχεία, αναλόγως με το τι θα αποφασιστεί, αυτόματα και χωρίς καμία περεταίρω εργασία, κρατάμε ως προεπιλεγμένο σενάριο ή λύση το επιθυμητό.

  5. Στην 3D μηχανολογική σχεδίαση, εκπονούμε σχέδια υδραυλικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου απεικονίζεται το δίκτυο σωληνώσεων και τα μηχανήματα όπως είναι σε υφιστάμενη δομή ή όπως θα εγκατασταθούν στο κτίριο. Συνεπώς, βλέπουμε αν τα περάσματα των σωληνώσεων διαπερνούν δομικά στοιχεία, βλέπουμε αλλαγές που πρέπει να γίνουν είτε στον αρχιτεκτονικό είτε στον μηχανολογικό σχεδιασμό και παίρνουμε πιο λεπτομερείς αποφάσεις για τις εγκαταστάσεις, επιλύοντας πιθανά προβλήματα. Από αυτήν την σχεδίαση, παράγονται σχέδια υδραυλικών, ψύξης-θέρμανσης και ηλεκτρολογικών. Τα σχέδια αυτά παραδίδονται στον πελάτη ως εγχειρίδιο κατασκευής του κτιρίου.

  6. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και επίβλεψη ενός έργου με μόνιμα συνεργαζόμενα συνεργεία τα οποία έχουν την γνώση, την εμπειρία και την κατάρτιση να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις εργασίας που προσδοκούμε και τους αναθέτουμε. Κατά την διάρκεια του έργου τηρούμε και σεβόμαστε τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το έργο, κρατάμε ψηλά την ποιοτική στάθμη με συνεχείς ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους και διαχειριζόμαστε άριστα το εργοτάξιο για να παραμένουμε συνεπείς στον οικοδομικό και χρονικό προγραμματισμό.